Navigeer naar

Submenu

Melding overlijden


Zelfs als men een overlijden ziet aankomen is het tijdstip vaak onverwacht. Het is belangrijk dat er dan een uitvaartverzorger gebeld kan worden die direct klaar staat.
Dat is de reden dat de mensen van Agterberg zeven dagen per week, 24 uur per dag, bereikbaar zijn en onmiddellijk in actie kunnen komen.

Zodra we worden gebeld, wordt het tijdstip afgestemd waarop een van onze uitvaartleiders de uitvaart komt bespreken. In dat telefoongesprek geven we
direct een aantal dingen op die geregeld kunnen worden. Bijvoorbeeld het uitzoeken van de kleding van de overledene en antwoord op de vraag waar de overledene moet worden opgebaard. De mensen van ons zorgteam zullen de overledene overbrengen naar het uitvaartcentrum en de overledene gaan verzorgen en aankleden. Uiteraard kunnen wij desgewenst de overledene op locatie opbaren, zoals in het woonhuis van de overledene.

Het is ook belangrijk om te weten of er een uitvaartpolis is.
Wij kunnen dan contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij.
Bij uitvaartverzorging Agterberg worden alle uitvaartpolissen geaccepteerd.

Dag en nacht zijn wij er voor u!
Bel ons voor directe hulp na overlijden
030 251 09 82
Agterberg