Navigeer naar

Submenu
Eerste hulp bij overlijden

Eerste Hulp Bij Overlijden

Er is iemand overleden. Wat nu?
  1. Bel de huisarts. Deze zal het overlijden constateren en de benodigde papieren invullen en afgeven.
  2. Als de huisarts de overledene heeft geschouwd belt u Uitvaartverzorging Agterberg: (030) 251 09 82
    Wij zijn dag en nacht alle dagen in de week telefonisch bereikbaar.
  3. Zoek vast de kleding uit waarin de overledene moet worden opgebaard.
  4. Zoek de uitvaartverzekeringspolissen op.
  5. Zoek naar een wilsbeschikking waarin de wensen ten aanzien van de uitvaart zijn beschreven.

Melding van overlijden

Een overlijden kunt u iedere dag en op elk tijdstip aan ons doorgeven.
Per telefoon maken wij de eerste afspraken met u.
Er wordt besproken wat uw wensen zijn t.a.v. het verzorgen en opbaren van de overledene.
Daarnaast maken wij een afspraak met u om bij u thuis of op ons kantoor de uitvaart te bespreken.

Overlijden thuis

Als iemand thuis op natuurlijke wijze is overleden, moet er eerst een (wettelijk verplichte) schouwing plaatsvinden door de huisarts of zijn vervanger.
Pas dan mogen de mensen van Agterberg de zorg voor de overledene op zich nemen.
U kunt bij de telefonsiche melding kenbaar maken of u wilt dat de overledene overgebracht wordt naar een uitvaartcentrum of dat u de overledene thuis wil laten opbaren.
Als u nog geen keuze daarin wilt of kunt maken kan Agterberg voor (tijdelijke) koeling op bed zorgen, zodat tijdens het bespreken van de uitvaart de mogelijkheden voor opbaren in alle rust kunnen worden bekeken.

Overlijden in ziekenhuis of zorginstelling

Bij overlijden in een ziekenhuis of zorginstelling wordt de schouwing gedaan door de behandelend arts of zijn vervanger. Daarna mogen de mensen van Agterberg de zorg voor de overledene op zich nemen.
De nabestaanden moeten vervolgens bepalen of zij kiezen voor opbaren thuis of in een uitvaartcentrum.
Soms kan de overledene in de zorginstelling op de kamer of in het mortuarium worden opgebaard. Dit is afhankelijk van het gebruik en de mogelijkheid in de betreffende zorginstelling.

Euthanasie

Als de euthanasie plaatsgevonden heeft komt er een gemeentelijke schouwarts langs.
Deze stelt de benodigde officiële verklaring. Hierna wordt het lichaam vrijgegeven en kan de verzorging van de overledene plaats vinden.
Het is verstandig om enkele dagen voor de euthanasie al contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan alvast de belangrijkste zaken met u doornemen, zodat direct na het overlijden de handelingen kunnen worden verricht. Regelmatig bespreken wij dan de uitvaart al in zijn geheel vooruit; vaak ook met de hoofdpersoon zelf erbij.

Zelfdoding

Na een zelfdoding wordt de overledene naar een mortuarium gebracht. De politie schakelt voor het overbrengen een uitvaartonderneming in omdat een overledene niet in een ambulance vervoerd mag worden.
Na de lijkschouwing door de gemeentelijke schouwarts wordt het lichaam vrij gegeven.
Vanaf dat moment kunnen wij het lichaam overbrengen naar het uitvaartcentrum of naar het woonhuis voor de opbaring. U bent niet verplicht de door de politie ingeschakelde uitvaartonderneming de uitvaart te laten verzorgen.

Dodelijk ongeluk op straat of in huis

De politie zorgt voor het vervoer van de overledene naar een mortuarium. Hiervoor schakelt de politie een uitvaartonderneming in. Omdat er sprake is van een niet-natuurlijke dood, doet de gemeentelijke schouwarts onderzoek naar de precieze doodsoorzaak. Na de lijkschouwing wordt het lichaam vrijgegeven.
Vanaf dat moment kunnen wij het lichaam overbrengen naar het
uitvaartcentrum of naar het woonhuis voor de opbaring. U bent niet verplicht
de door de politie ingeschakelde uitvaartonderneming de uitvaart te laten
verzorgen.

Misdrijf

Als iemand door een misdrijf om het leven is gekomen, zal met het verzorgen
van de overledene gewacht moeten worden tot de Officier van Justitie gereed is
met het onderzoek en het lichaam van de overledene vrijgeeft.
Tot die tijd verblijft de overledene in een mortuarium.