Navigeer naar

Submenu
Voorbespreking uitvaart Agterberg Uitvaartverzorging

Voorbespreking

Voor de nabestaanden is het prettig om te weten dat ze de uitvaart regelen naar de specifieke wensen van de overledene. Gelukkig komt het steeds vaker voor dat mensen vooraf de eigen ideeën over hun uitvaart kenbaar maken. Als iemand zijn of haar uitvaartwensen met ons van te voren doorneemt, noemen wij dat een voorbespreking. Tijdens zo'n gesprek wordt in alle rust gepraat over de persoonlijke wensen en de verschillende mogelijkheden. Vaak komen aan de hand van dit gesprek hele verrassende keuzes naar voren. Het is voor eenieder de ultieme kans om de uitvaart volledig naar eigen wens voor te bereiden.

Alle voor u belangrijke gegevens en keuzes zetten we op papier. Van deze afspraken krijgt u een overzicht. Zo'n zelfde overzicht bewaren wij in de kluis op ons kantoor.
Tegelijkertijd geven wij u een indicatie van de kosten van uw uitvaart. U kunt dan zelf bepalen of deze kosten binnen uw financiële mogelijkheden past of dat u zich wellicht (bij) moet verzekeren.

Bespreking

Na een overlijden komt er veel op de nabestaanden af. Er is zoveel om aan te denken, er valt zoveel te regelen. Wilde de overledene begraven of gecremeerd worden? Waar vindt de plechtigheid plaats? Wanneer is de uitvaart? Hoe wordt de rouwstoet samengesteld? Wordt er een rouwbezoek georganiseerd zodat belangstellenden afscheid kunnen nemen? Sturen we kaarten, zetten we een advertentie? Wat gebeurt er na de plechtigheid?

Dit zijn maar enkele aspecten die tijdens de bespreking van de uitvaart aan de
orde komen. Terwijl onze uitvaartleider of -leidster terdege rekening houdt met de emoties, zorgt hij of zij ervoor dat nauwkeurig en stelselmatig de relevante
onderdelen voor de uitvaart in kaart worden gebracht. De uitvaartleider is dan (en
ook de dagen daarna) een rots in de branding. Regelt echt alles dat nodig is, dus
ook alle officiële formaliteiten. En vanzelfsprekend is hij vrijwel dag en nacht
bereikbaar voor alle vragen.

Dag en nacht zijn wij er voor u!
Bel ons voor directe hulp na overlijden
030 251 09 82
Agterberg