Navigeer naar

Submenu
Afscheid nemen overledene

Afscheid nemen


Afscheid nemen van de overledene is een emotionele gebeurtenis. De opbaring kan thuis worden verzorgd of in een uitvaartcentrum. Familie, vrienden en belangstellenden worden vaak in de gelegenheid gesteld persoonlijk afscheid te nemen. Wanneer de overledene thuis is opgebaard, kunt u hen ontvangen in de eigen omgeving en op de momenten waarop het u schikt.

Een officieel rouwbezoek voor belangstellenden wordt vaak in ons uitvaartcentrum gehouden. Het bezoek wordt dan begeleid door een van onze uitvaartleiders.
Uiteraard serveren we uw gasten een kopje koffie, thee of andere drankjes. Op de achtergrond hoort u de favoriete muziek van de overledene. Als iedereen afscheid
heeft genomen zal de uitvaartleider samen met de allernaasten de kist sluiten.

Condoleancebezoeken vinden meestal in de avond plaats (19.00 uur en 20.30 uur). Familiebezoeken vinden doorgaans plaats op de dag (9.30 uur tot 17.00 uur).
Afwijkingen hierop zijn in overleg uiteraard altijd mogelijk.

Dag en nacht zijn wij er voor u!
Bel ons voor directe hulp na overlijden
030 251 09 82
Agterberg