Menu Sluiten

Veelgestelde vragen

Na een overlijden moet er een begrafenis of crematie worden geregeld. In de Wet op de Lijkbezorging staat dat de uitvaart binnen 6 werkdagen dient plaats te vinden. Tussen het melden van de uitvaart aan de uitvaartverzorger en de feitelijke dienst voorafgaand aan de begrafenis of crematie worden er een heleboel zaken geregeld en voorbereid. Er komt heel veel kijken bij de organisatie en uitvoering van een uitvaart. 

Elke uitvaartverzorger heeft zijn of haar eigen identiteit, zo ook Agterberg. U kiest een uitvaartverzorger waar u een goed gevoel bij heeft en die bij u past. Er zijn grote uitvaartorganisaties, er zijn middelgrote en kleinere (familie)bedrijven en er zijn eenmanszaken. In zijn algemeenheid kun je stellen dat de servicegerichtheid het grootst is bij kleinere bedrijven omdat de lijnen daar kort zijn. Daarnaast is het voordeel van een kleinere organisatie dat u zo veel mogelijk één en dezelfde uitvaartleider als aanspreekpunt zult hebben, in tegenstelling tot de grotere uitvaartorganistaties waar veel wordt overgedragen van de ene collega naar de andere.

Agterberg onderscheidt zich door een hoge servicegerichtheid, gecombineerd met een enthousiasme van de medewerkers om elke uitvaart waardig, bijzonder en stijlvol te verzorgen. De mensen van Agterberg hebben liefde voor het vak, zij zien hun werk als een ambacht waar ze ook heel veel van hun eigen ei in kwijt kunnen. Zij doen dit werk graag. Dit ziet men terug in de uiteindelijke vormgeving en uitvoering van de begrafenis of crematie. Daarnaast is Agterberg in Utrecht het enige nog oorspronkelijk familiebedrijf.

Dat mag je wel zeggen. De naam Agterberg is een begrip in Utrecht. Uitvaartverzorging Agterberg bestaat al sinds 1901; het is het oudste en nog enige familiebedrijf in Utrecht. Vele generaties families hebben hun uitvaarten laten verzorgen door Agterberg. Het is een van de meest gehoorde argumenten om voor Agterberg te kiezen: de tevredenheid over de verzorgde uitvaarten in het verleden zorgt er voor dat families steeds weer opnieuw voor Agterberg kiezen.

Jazeker. Gelukkig wordt de drempel om ons te benaderen voor een oriënterend gesprek vooraf steeds lager. Zeker als iemand in een hospice verblijft en in de laatste fase van zijn of haar leven is, kan het heel raadzaam en prettig zijn om zo’n gesprek met een van onze uitvaartleiders te hebben. Veel zaken – zowel bij ons als bij de nabestaanden – kunnen al worden voorbereid. Het voordeel is dat op het daadwerkelijke moment van overlijden het raamwerk al grotendeels vaststaat en de nabestaanden meer tijd hebben om er voor elkaar te zijn. Wij kunnen achter de schermen al veel zaken in werking zetten en het komt dan alleen nog aan op de details. Een ander belangrijke reden voor zo’n gesprek is dat de overledene zelf nog de kans heeft om zijn of haar wensen kenbaar te maken. En bovenal: er valt vaak ook een last van zijn of haar schouders. Alles is immers al geregeld.

Jazeker. Uiteraard bepalen de wensen omtrent de begrafenis of crematie de kosten. Mocht het budget niet toereikend zijn, dan zullen de wensen dus moeten worden bijgesteld. Uiteraard mag u van Agterberg verwachten dat wij een dergelijke eenvoudige of sobere uitvaart op dezelfde wijze uitvoeren als een luxere uitvaart.

U houdt niet van negatieve verrassingen, wij ook niet. Al tijdens het regelgesprek worden de kosten van de crematie of begrafenis direct inzichtelijk. Aan het einde van het gesprek weet u wat globaal de kosten gaan worden van de uitvaart. We kijken ook direct naar de verzekeringen van de overledene en weten dus al in ons eerste gesprek welk bedrag er dient te worden bijbetaald als de overledene te laag is verzekerd. De uiteindelijke kosten zullen bij Agterberg alleen van de begroting afwijken als de wensen van de uitvaart ná het gesprek worden veranderd of als er vooraf door de nabestaanden een verkeerde inschatting wordt gemaakt omtrent het aantal te verwachten bezoekers. De kosten van de catering kunnen dan behoorlijk oplopen. Transparantie is voor ons heel belangrijk. Dat mag u dan ook van ons verwachten!

Elke kapitaalverzekering (uitkering in geld) wordt door Agterberg geaccepteerd. Met de uitkering van deze uitvaartpolis betaalt u immers (een deel van) de kosten van de uitvaart. Bij een natura-uitvaartverzekering (zoals Dela, Yarden en Monuta) ligt dat anders. De polis vergoedt een uitvaart in natura. Dela bijvoorbeeld keert weliswaar een bedrag aan nabestaanden uit als u niet met Dela zelf in zee gaat, maar dat bedrag is te laag voor de verzorging van een volledige uitvaart. Anders gezegd: u bent – financieel gezien – bij Dela zelf goedkoper uit. Toch zie je in de praktijk dat nabestaanden de keuze voor de uitvaartverzorger vaak zwaarder laten wegen dan de keuze voor het geld.

Nabestaanden kunnen zelf een heleboel doen. Wij stimuleren dat altijd. U mag zelf de overledene verzorgen en aankleden, u mag zelf de kist persoonlijk maken door hem te beschrijven of te beschilderen, u kunt zelf de aangifte van overlijden doen op het gemeentehuis, u kunt zelf een toespraak voorbereiden en houden, u mag zelf de kist naar het graf dragen of begeleiden, u kunt zelf muziek maken bij de uitvaart, u kunt zelf een powerpoint presentatie maken over het leven van de overledene, u mag zelf het ontwerp van de rouwkaart maken enz. De regie houden wij graag zelf in de hand, daar zijn we immers voor. Als u iets zelf wilt doen dan doen wij een stapje naar achteren. Wij zullen wel altijd als back-up er voor u zijn.

De mensen van Agterberg zijn er voor de nabestaanden vanaf het eerste moment van de melding van overlijden tot en met de uitvaart en daarna. Wij zijn nabestaanden tot steun door in de zware fase na een overlijden alle zorg uit handen te nemen om een waardige begrafenis of crematie te organiseren, door te luisteren naar alle wensen, door ideeën aan te reiken, door ruimte te geven aan nabestaanden om op hun eigen wijze het afscheid vorm te geven. Maar bovenal: door er gewoon “te zijn”.

Ja, uiteraard zullen wij altijd trachten als nabestaanden de voorkeur hebben voor een bepaalde uitvaartleider, deze heer of dame met hen in contact te brengen. Er kan immers al een hechte band zijn ontstaan bij een eerdere uitvaart in het verleden. Of wellicht heeft u een uitvaart bijgewoond waar deze uitvaartleider voorging. Uiteraard is de beschikbaarheid van de uitvaartleider bepalend hierin.

Agterberg verzorgt uitvaarten in de stad Utrecht, in de provincie Utrecht en ook daarbuiten. Wij verzorgen de uitvaart daar waar deze moet plaatsvinden.

Alle direct relevantie instanties worden door de aangifte van overlijden, welke wij in de gemeente van overlijden doen, door Burgerzaken doorgegeven. U moet hierbij denken aan de Sociale Verzekerings Bank (AOW) en de Belastingdienst (Aangifte Successie). Een pensioenfonds (van het werk) en de ziektekostenverzekeraar moet u zelf inlichten middels een kopie van de overlijdensakte welke u van ons ontvangt.

Agterberg heeft alle faciliteiten om een uitvaart te kunnen verzorgen zelf in huis. Zo kunnen wij nabestaanden optimale kwaliteit en service bieden omdat wij niet afhankelijk zijn van derden. In ons eigen uitvaartcentrum kunnen wij de beste zorg verlenen aan de overledene en kunnen wij direct reageren bij een verandering van het lichaam. Daarnaast zijn wij flexibel in het overleggen omtrent de bezoektijden. Omdat wij over een eigen drukkerij beschikken kunnen wij snel en persoonlijk drukwerk leveren (rouwkaarten, dankkaarten, bidprentjes, In Memoriam kaartjes enz.), óók in de avond of in het weekend. En met ons eigen wagenpark komen we nooit voor verrassingen te staan en zijn de chauffeurs dezelfde personen die u al eerder in ons rouwcentrum bent tegengekomen tijdens de verzorging van de overledene of het rouwbezoek. U ziet steeds dezelfde mensen. Dat schept vertrouwen en geeft rust.

Ja, daarin zijn we zelfs gespecialiseerd. Aan de hand van oude foto’s, digitale foto’s en/of video-bestanden maken wij een In Memoriam film over de overledene. Die kan bestaan uit een gekozen muziekstuk met daarbij de aangeleverde foto’s (power point), maar het kan ook een stap verder. Als er geluidsfragmenten (audio) bestaan van de overledene kunnen we die toevoegen aan de film. We kunnen zelfs audio of video van te voren opnemen. De hoofdpersoon kan dan zelf nog vertellen over zijn of haar leven. Het document wordt gebrand op DVD zodat nabestaanden later thuis deze In Memoriam film nog vaak kunnen bekijken. Een waardevolle herinnering!

Wij zien het als onze taak om de regie van de begrafenis of crematie te hebben. Alle gewenste zaken die er rondom een uitvaart nodig zijn kunnen wij organiseren. Wij leggen voor de nabestaanden contact met de begraafplaats of het crematorium, de kerk, de funeraire spreker, de pastor of dominee, de muzikanten, de cateraar of brasserie, de videograaf of fotograaf, de bloemist, de steenhouwer, de krant enz. Een van onze kerntaken is om zoveel mogelijk zorg rondom een uitvaart uit handen te nemen. Daar zijn we voor; dat mag u van ons verwachten!

De tijd dat een uitvaart standaard en somber was ligt gelukkig al ver achter ons. Tegenwoordig is de uitvaart vaak juist een afspiegeling van iemands leven. Had de overledene bijvoorbeeld veel humor, dan is het prachtig en waardevol als nabestaanden hieraan refereren in de ceremonie. Hield de overledene van gezelligheid en een borreltje, dan is het inmiddels heel gewoon om na de begrafenis samen het glas te heffen op het leven dat die persoon heeft gehad: een wijntje of biertje, vaak gecombineerd met een bittergarnituur. De herkenning is heel belangrijk. Eigenlijk moet de uitvaart een dag zijn waar je met een lach en een traan op terug kunt kijken.

Het bezoeken van de overledene is voor de nabestaanden dagelijks mogelijk in ons uitvaartcentrum. Familiebezoeken vinden meestal op de dag plaats (10.00 – 17.00 uur). Condoleancebezoeken vinden doorgaans in de avond plaats (19.00 en 20.30 uur).

Omdat wij over een eigen uitvaartcentrum beschikken zijn wij flexibel in het maken van afspraken van de bezoektijden. De behoefte om naar een overledene toe te gaan verschilt per persoon. Sommige mensen willen één keer afscheid nemen, anderen 6 dagen lang. Alles kan, niets moet.

Elke uitvaart is bijzonder. Ieder mens is immers bijzonder. Hoe meer inbreng er is van de nabestaanden en vrienden van de overledene, hoe meer bijzonder en persoonlijk de uitvaart wordt. Uiteraard vinden wij het een eer als wij het vertrouwen krijgen om de uitvaart te verzorgen van een bekende Nederlander. In die zin heeft Agterberg al verschillende niet dagelijkse uitvaarten mogen verzorgen in de rijke historie van het bedrijf.

Wij willen rust creëren in de hectiek van het verdriet, de machteloosheid en alle andere negatieve gevoelens die op nabestaanden afkomen na een overlijden. De ervaring heeft ons geleerd dat nabestaanden het meest gebaat zijn bij één aanspreekpunt: één uitvaartleider die de uitvaart regelt en uitvoert en er is op alle momenten die daartussen zitten. De uitvaartleider zal alles in het werk stellen om er vanaf de eerste tot en met de laatste dag voor de nabestaanden te zijn.

naar boven