Navigeer naar

Submenu
Gedichten Agterberg Uitvaartverzorging

Gedichten

Naast toespraken worden er bij een uitvaart steeds vaker gedichten voorgedragen. De ene keer zelfgemaakt met een heel persoonlijke invulling, de andere keer een gedicht uit een bestaande bundel. Juist bij een gedicht kunnen de emoties hoog oplopen, vandaar dat desgewenst dit door de Agterberg Uitvaartleider kan worden gedeclameerd.

Ook op dat gebied adviseren onze uitvaartleiders de nabestaanden. Een aantal voorbeelden van veelgebruikte gedichten ziet u hieronder:

Als ik dood ga
hoop ik dat je erbij bent.
Dat ik je aankijk
dat je mij aankijkt.
Dat ik je hand nog voelen kan
dan zal ik rustig doodgaan.
Dan hoeft niemand verdrietig te zijn.
Dan ben ik gelukkig.


Soms is het niet erg iets moois te verliezen,
beter verliezen dan dat je het nooit hebt gehad.


Waar je zoekt zal ik niet zijn, maar zoek niet want ik ben bij je.


​The Dash

​I read of a man who stood to speak
at the funeral of a friend.
He referred to the dates on the tombstone
from the beginning…to the end.

He noted that first came the date of birth
and spoke the following date with tears,
but he said what mattered most of all
was the dash between those years.

For that dash represents all the time
that they spent alive on earth.
And now only those who loved them
know what that little line is worth.

For it matters not, how much we own,
the cars…the house…the cash.
What matters is how we live and love
and how we spend our dash.

So, think about this long and hard.
Are there things you’d like to change?
For you never know how much time is left
that can still be rearranged.

If we could just slow down enough
to consider what’s true and real
and always try to understand
​the way other people feel.

And be less quick to anger
and show appreciation more
and love the people in our lives
like we’ve never loved before.

If we treat each other with respect
and more often wear a smile,
remembering that this special dash
might only last a little while.

​So, when your eulogy is being read,
with your life’s actions to rehash…
would you be proud of the things they say
about how you spent YOUR dash?


Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid
ben jij...


Dag kleine zon,
je was zo klein.
Dag kleine zon,
je scheen zo fel.

Dag kleine zon,
je verdween achter de wolken.
Dag kleine zon,
je bent nu een ster.


Midden in het leven en dan dat ene moment...


Ik ben geborgen en beschermd in het licht.


In de lichte ruimte die stilte is,
is een schaduw blijvend.


Weet je wat nu zo zonde is,
dat ik hier ben, zonder jou...

Dag en nacht zijn wij er voor u!
Bel ons voor directe hulp na overlijden
030 251 09 82
Agterberg