Navigeer naar

Submenu
Uitvaart mogelijkheden

Uitvaart mogelijkheden


De tijd van een standaard uitvaart met koffie en cake ligt gelukkig ver achter ons.
Bij Agterberg is elke uitvaart maatwerk: een persoonlijke ceremonie die wordt vormgegeven overeenkomstig de wensen van de betrokkene en de familie.
De uitvaartleiders van Agterberg stimuleren een actieve rol van nabestaanden of vrienden in de ceremonie. Hun betrokkenheid - in welke vorm dan ook - maakt het afscheid uniek.

Vaak wordt gedacht dat de hoogte van de uitvaartverzekering of het beschikbare
budget de vorm van de uitvaart bepaalt. Bij Agterberg worden eerst de wensen in
kaart gebracht zodat een goed beeld wordt verkregen. Vervolgens wordt er een programma gemaakt dat aansluit op de wensen en de mogelijkheden. Daarbij staat steeds centraal dat het een warm afscheid moet zijn in stijl, met respect, met
aandacht en betrokkenheid. Het vakkundige team van Agterberg Uitvaartverzorging combineert professionaliteit met persoonlijke betrokkenheid.

Dag en nacht zijn wij er voor u!
Bel ons voor directe hulp na overlijden
030 251 09 82
Agterberg