Menu Sluiten

Laat u inspireren

Religie

Als de overledene gelovig was, dan past een religieuze uitvaart. Met gepaste eerbied, troostvol en met hoop op het eeuwige leven. Met symbolen en rituelen die passen bij de overledene, maar ook bij het moment waarop u afscheid neemt. Een aangestoken kaars, een treffend lied en een vers of gebed.

Onder orgelklanken wordt de overledene de kerk binnengedragen. De kaarsen branden en het koor heft een gezang aan. De sfeer is gewijd. Een bemoedigend woord vindt zijn weg naar de aanwezigen. De tocht naar de laatste rustplaats verloopt in stilte. Onder zang of gebed vindt de teraardebestelling plaats. Ook de nazorg is eerbiedig, met respect voor elk geloof.

Door onze ruime ervaring kan Uitvaartverzorging Agterberg vorm geven aan iedere uitvaart, ongeacht uw levensovertuiging of religie. Wij hebben kennis van de diverse geloofsovertuigingen en omarmen de rituelen en gebruiken die hiermee gepaard gaan.

naar boven