Navigeer naar

Submenu

Arnaud van Ek
Adjunct-Directeur | Uitvaartleider

Ik ben Arnaud van Ek, geboren in 1971, vader van 2 kinderen. Ik ben als uitvaartleider sinds 2003 werkzaam bij Uitvaartverzorging Agterberg. Mijn kerntaak is het uitvoeren van uitvaarten. Dat houdt in de gesprekken, de begeleiding thuis of in het uitvaartcentrum, de uitvoering tot en met de nazorg. Van a tot z.

De vraag is vaak “Waarom doe je dit werk?”, “Waar haal je je voldoening vandaan?”. Dat zit vaak in het simpele woordje “Dankjewel” na de uitvaart, aanvoelen wat er bedoeld wordt. Ik kan het verdriet niet wegnemen, maar ik kan het wel draaglijker maken door er op een professionele manier voor u te zijn.

Dat kan bij Uitvaartverzorging Agterberg, een bedrijf met korte communicatielijnen waar u op een persoonlijke en professionele manier begeleid wordt. Om dit te realiseren is het belangrijk de vertaalslag goed te kunnen maken. Dus goed kunnen luisteren, heldere afspraken maken en nabestaanden op passende wijze adviseren. Dat betekent soms ook gewoon kunnen zeggen dat het beter is zaken op een andere manier te benaderen.

Wat ik u graag wil meegeven is dat wij er zijn als partner. Sámen werken naar de uitvoering die bij u past, of die nu klein, eenvoudig of groots is.

In het regelgesprek wordt veel gevraagd: “Arnaud, wat is gebruikelijk ?”
Mijn antwoord: “Gebruikelijk is wat ú wilt”.
Video afspelen Hoe kun je nabestaanden tot steun zijn?
Video afspelen Waarom heb je gekozen om uitvaartleider te worden?
Video afspelen Verzorgt Agterberg alleen uitvaarten in Utrecht?
Arnaud van Ek
Arnaud van Ek
Adjunct-Directeur | Uitvaartleider
Gert Jan Daalhuisen Roetman
Gert Jan Daalhuisen Roetman
Oud-Directeur
Robin Barbie
Robin Barbie
Uitvaartleider
Marlice van Dijk
Marlice van Dijk
Uitvaartleider
Amber Florie
Amber Florie
Uitvaartleider
Flora den Oudsten
Flora den Oudsten
Uitvaartleider
Sander de Waal
Sander de Waal
Overledenenverzorger
Hans Wijnhoud
Hans Wijnhoud
Overledenenverzorger