Navigeer naar
Actualiteiten Agterberg

Nieuws

2017-12-07
Agterberg In Memoriam 2017 werd wederom zeer gewaardeerd!
Meer dan 200 nabestaanden waren aanwezig om hun dierbare overledenen te gedenken, een kaarsje aan te steken en te luisteren naar prachtige muziek en mooie verhalen waaronder het indrukwekkende gedicht van van Piet Klein dat hij schreef voor zijn overleden echtgenote.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door Trio Verano en Duo The Swing.
Tijdens de bijeenkomst werden de namen van alle overledenen wederom voorgelezen door Anne van Egmond, the radio-voice of Holland.

Na afloop gaven de nabestaanden aan deze bijeenkomst bijzonder te waarderen. Voor alle medewerkers van Agterberg was het fijn om de mensen met wie wij de uitvaart van hun geliefde hadden voorbereid nog een keer te mogen ontmoeten; ditmaal in een andere setting.
Het gaf ook de gelegenheid om samen nog eens terug te kijken op de uitvaart en het gaf inzicht hoe verschillend eenieder zijn of haar weg aan het bewandelen was in de nieuwe situatie. Uit vele reacties hebben wij mogen ervaren hoe zeer ons werk gewaardeerd wordt!

Wij zijn voornemens om in november 2018 weer een dergelijke bijeenkomst te organiseren.Dag en nacht zijn wij er voor u!
Bel ons voor directe hulp na overlijden
030 251 09 82
Agterberg