Menu Sluiten

Begraven

In de stad Utrecht zijn er vier gemeentelijke (algemene) begraafplaatsen: Soestbergen, Kovelswade, Tolsteeg en Daelwijck. Daarnaast is er de RK-begraafplaats St. Barbara, vlakbij ons uitvaartcentrum. Vaak hebben begraafplaatsen diverse mogelijkheden. Van een eenvoudig (algemeen) graf tot en met particuliere (familie) graven. Vaak is het voor het overlijden al een keuze gemaakt voor de begraafplaats, bijvoorbeeld omdat er al eerder familieleden op die locatie zijn begraven of omdat de begraafplaats dicht in de buurt van het woonadres is.

Ook komt het regelmatig voor dat nabestaanden de begraafplaatsen niet kennen. De uitvaartleiders van Agterberg zullen desgewenst met de familie de verschillende locaties bezoeken voordat de definitieve keuze wordt gemaakt. Is de locatie bepaald, dan is het de taak van de uitvaartverzorger om te inventariseren op welke dag en op welk tijdstip de overledene ter aarde kan worden besteld. De uitvaartverzorger regelt daarbij ook alle andere onderdelen, zoals de keuze van het graf, de afscheidsbijeenkomst of een eventuele (kerkelijke) afscheidsdienst. Het hele programma wordt met de nabestaanden doorgesproken en de uitvaartleider neemt de zorg op zich voor de correcte uitvoering ervan. Het geeft de familie de mogelijkheid om toe te geven aan het verdriet.

Meer informatie over begraafplaatsen in de buurt:

Soorten graven

Bij een begrafenis kunt u kiezen uit twee soorten graven: een algemeen graf of een familiegraf (ook wel eigen graf of particulier graf genoemd).

Algemeen graf

Een algemeen graf is een graf waarin op verschillende niveaus overledenen van verschillende families worden begraven. Familieleden kunnen niet gezamenlijk begraven worden. De begraafplaats bepaalt de plaats van het graf. Als de termijn van grafrust is verstreken, kan deze termijn niet verlengd worden en heeft de begraafplaats het recht om de stoffelijke resten op een afgesloten gedeelte van de begraafplaats te herbegraven. De termijn van de grafrust wordt door de begraafplaats zelf bepaald. De wettelijke minimumtermijn van grafrust is 10 jaar. Op een algemeen graf kan doorgaans een steen van ±50×50 cm geplaatst worden.

Familiegraf (eigen graf)

Bij een familiegraf bepaalt de rechthebbende wie in het  graf wordt bijgezet. Ook kan (op de meeste begraafplaatsen) in samenspraak met de begraafplaats door de rechthebbende de plaats van het graf op de begraafplaats worden gekozen. Het is daarnaast mogelijk (op de meeste begraafplaatsen) een graf bij leven te reserveren. Hier worden wel kosten voor gerekend, die verschillen per begraafplaats. De eerste periode van huur is doorgaans 10, 20 of 30 jaar, waarna deze telkens met 10 jaar verlengd kan worden. De kosten van een familiegraf (gesplitst in huur van het graf en algemeen onderhoud van het graf en de begraafplaats) zijn daardoor wel veel hoger.

Grafmonument

Bij de keuze voor een grafmonument kunt u denken aan het materiaal van de grafsteen, de vorm en de inscriptie. Maar ook of het monument staand (zerk) of liggend (plat) moet zijn. De tekst op het grafmonument kan op verschillende manieren worden aangebracht. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gegraveerd of met de hand worden gehakt. Ook kunnen bronzen letters op de steen worden aangebracht. Het plaatsen van een grafmonument is vaak aan regels gebonden. Deze regels verschillen per begraafplaats. Er kunnen bijvoorbeeld eisen worden gesteld aan de afmetingen en het materiaal.

Kosten begrafenis

Iedere uitvaart krijgt van ons de grootst mogelijke persoonlijke zorg. Of u nu kiest voor een eenvoudige, uitgebreide of luxe uitvaart. Integer en met respect gaan wij met uw wensen om. Wij houden ook rekening met uw budget. Om u een idee te geven van wat een begrafenis kost, geven wij een overzicht van wat mogelijk is. Het zijn voorbeelden.

naar boven